Asmarandana

Éling-éling mangka éling

Rumingkang di bumi alam

Darma wawayangan baé

Raga taya pangawasa

Mun kasasar nya lampah

Nafsu nu matak kaduhung

Badan anu katempuhan

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s